Obdélný bazén s rohovými rádiusy

Proveďte měření a následný výpočet dle uvedeného postupu
 1. Zaměřte vnitřní délku bazénu (Rozměr A).
 2. Zaměřte délku rovinky mezi rádiusy, začátky zaoblení bazénu (Rozměr B).
 3. Dosaďte naměřené hodnoty do uvedené rovnice a proveďte výpočet.

              A – B = X : 2 = rohový rádius

           Příklad: A = 5 m, B=4 m (5 – 4 = 1 : 2 = R 0,5 m)

              Výsledkem je velikost (poloměr) rohových rádiusů 0,5 m.

Zaměření rohových rádiusů u bazénu

Způsob zaměření je poměrně přesný a pro určení velikosti rádiusů bývá dostačujíci.

Pokud si nejste uvedenou metodou výpočtu jisti, nebo je tvar bazénu příliš složitý, požádejte výrobce Vašeho bazénu o dodání technické dokumentace.

Obdélný (čtvercový) bazén

Proveďte měření a následný výpočet dle uvedeného postupu
 1. Zaměřte vnitřní délku bazénu (Rozměr A).
 2. Zaměřte vnitřní šířku bazénu (Rozměr B).
 3. Dosaďte naměřené hodnoty do uvedené rovnice a proveďte výpočet.

              A + B x 2 = X x 2 = počet Rovných dílů

           Příklad: A = 5 m, B=4 m (5 + 4 = 9 x 2 = 18 x 2 = 36 ks)

           K rovným dílům ještě potřebujete 4 ks Rohových dílů (vnitřních)

Zaměření obdélného bazénu

Oválný bazén

Proveďte zaměření délky rovných stran bazénu (rozměr C) dle uvedeného postupu.

 1. Zaměřte vnitřní délku bazénu (Rozměr A).
 2. Zaměřte vnitřní šířku bazénu (Rozměr B).
 3. Dosaďte naměřené hodnoty do uvedené rovnice a proveďte výpočet.

              A – B =X x 2 = délka obou rovných stran

Rovné dílce pro obklad rovných stran mívají délku cca. 50 cm. Výpočet potřebných kusů tedy provedete jednoduše vynásobením délky obou rovných stran dvěmi.

Postup  určení velikosti rádiusů zaoblených stran.

 • Rozměr B (šíři bazénu) podělte dvěmi a získáte poloměr, Rádius pro výběr dílce.
 • V Tabulce rozměrů vyhledejte danný poloměr a zjistíte potřebný počet dílců pro obložení bazénu.

          

Zaměření oválného bazénu

Kruhový bazén

Proveďte měření a následný výpočet dle uvedeného postupu

     Zaměřte vnitřní šířku bazénu.

 • Naměřená hodnota značí průměr bazénu.
 • Naměřenou hodnotu podělte dvěmi.
 • Výsledkem je poloměr R bazénu.

      Příklad: naměřená hodnota, průměr bazénu je 500 cm      ( 500 cm : 2 = R250 cm)

     V Tabulce rozměrů vyhledejte danný poloměr R a zjistíte potřebný počet dílců pro obložení bazénu.

     Výsledkem je 33 ks dílců potřebných pro obložení bazénu (příklad je uveden pro řadu produktů KLASIC).

Zaměření kruhového bazénu

Další postup

Prohlédněte si technickou dokumentaci našich výrobků.

Naleznete zde:

 • přehlednou tabulku vyráběných produktů
 • technické nákresy
 • podrobné návody pro montáž a údržbu
 • doporučené materiály k provedení úspěšné montáže.

Nejste-li si jisti typem nebo množstvím kusů potřebným pro Váš projekt, rádi Vám zdarma vyhotovíme cenovou nabídku.

V nezávazné cenové nabídce určíme přesný počet bazénových lemů nebo dlažby včetně všech materiálů potřebných pro kvalitní montáž.

Náhled produktů v našem eshopu